Norrlands framtid ska avgöras snabbt

Framtiden för Norrland med nya regionbildningar skickas nu ut på remiss av Kammarkollegiet. Det finns fem olika förslag till indelning i regioner.

Utredningsrapporterna ska kommenteras av en rad remissinstanser, bland andra berörda kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.

Remisstiden är extremt kort, medger Kammarkollegiet, bara två veckor till den 2 oktober, men det beror på att de berörda kommunerna och landstingen vill komma till beslut snabbt.