Skogsägare riskerar åtal

En skogsägare i Pajala kommun anmäls till åtal för misstänkt brott mot skogsvårdslagen. Utöver att tillstånd saknades för att hugga ner skogen har områden med sällsynta arter avverkats.

Det är Skogsstyrelsen som vid kontroll med hjälp av satellitbilder upptäckt att ett område omfattande drygt 14 hektar har avverkats utan Skogsstyrelsens tillstånd. Avverkningen har enligt myndigheten gjorts någon gång mellan den 8 augusti 2007 och den 20 september 2008.

Två partier av det avverkade området innehöll dessutom så höga naturvärden att dessa av Skogsstyrelsen har klassificerats och registrerats som så kallade nyckelbiotoper.

Bakom anmälan står Skogsstyrelsen, som utrett ärendet.