Skalvet noterades i Blekinge

Det är nu klart att jordskalvet mätte 3 på Richterskalan och vilket är kraftigt för svenska förhållanden.
Jordskalvet inträffade vid fyratiden i morse och varade några sekunder, men många människor vaknade och undrade vad som hände då hus skakade. Skalvet mätte 3 på Richterskalan och det betecknas som kraftigt för svenska förhållanden. Det säger Reynir Bödvarsson på Svenska nationella seismiska nätet i Uppsala. Mätresultaten blev klara vid lunchtid i dag och av dem framgår också att centrum för jordskalvet låg en mil norr om Luleå, åt Sunderbyhållet till, och på drygt två mils djup. Och det djupet är ganska normalt säger han. Skalvet har noterats av seismiska intrument på flera håll i Sverige och utomlands, bland annat i Blekinge. Några märkbara efterskalv har inte inträffat. Biträdande professorn i ekonomisk geologi Lennart Widenfalk vid Luleå tekniska universitet säger att orsaken till skalvet är landhöjningen efter inlandsisen och att det går en svaghetszon genom Tornedalen söderut längs kusten mot Västerbotten.