Villkoren begränsas för nya samebymedlemmar

Nu öppnar regeringen för att släppa in alla samer som medlemmar i en sameby. Det här tänker regeringen lägga fram för riksdagen i början på nästa år. Men villkoren för de nya medlemmarna blir starkt begränsade.

Jakt- och fiskerätt ska nämligen inte ingå i villkoren för de nya medlemmarna och de får ingen rösträtt i renskötselfrågor.

– De får möjlighet att påverka de verksamheter som de är en del av. Dock inte möjlighet att påverka de verksamheter, till exempel renskötseln, som de inte är någon del av, säger sameministern Eskil Erlandsson.

Så de ska inte få någon rösträtt exempelvis?

– I de frågor som man inte har någon del så kan man ju inte bestämma eftersom det rör sig om stora ekonomiska värden bland annat. Man kan inte påverka någonting som man inte tar någon ekonomisk risk kring.

Frågan om medlemskap i en sameby har delat det samiska folket och skapat konflikter. Endast en av tio samer är medlem i en sameby och kan därför nyttja renskötselrätten med tillhörande jakt och fiskerättigheter, något som i grunden egentligen hör till samerna som folk.

Regeringen vill att alla samer ska kunna bli medlemmar i en sameby men utan att kunna nyttja just jakt- och fiskerätten. Konsekvenserna för detta är ovisst, menar regeringen.

– Det skulle i så fall innebära att vi skulle få ännu fler som skulle vilja ha den här möjligheten eftersom det är en naturresurs som är begränsad så kan den inte utvecklas och utnyttjas hur mycket som helst därför att då blir den överutnyttjad, säger Eskil Erlandsson,

Regeringen föreslår dessutom att samebyn ska tillåtas att syssla med annat än rennäring. Och även att inrätta en generell hänsynsregel som innebär att renägare och markägare ska visa skälig hänsyn till varandra.

Regeringen föreslår också att man ska konsultera Sametinget vid beredning av lagar och förordningar som särskilt berör samiska förhållanden.

Jörgen Heikki, SR Sameradion