Fler ska våga anmäla relationsvåld

Polisen i Norrbotten drar nu i gång en satsning för att fler ska våga anmäla våld i relationer. Mörkertalet tros vara stort.

Våld i nära relationer innefattar alla typer av nära relationer, mellan föräldrar och barn, mellan homosexuella och heterosexuella, det kan vara kvinnor som slår män och det kan vara vårdare som slår vårdtagare.

– Det vi försöker göra från polisens sida är att utbilda den egna personalen så att varje individ förstår sin roll i systemet, att man tar så bra uppgifter som möjligt, säger Mats Ekman från polisen.

Åsa Sannerborg är brottssamordnare på polisen i Luleå och enligt henne leder de här brotten alltför sällan till fällande domar.

– Jag tror att i Norrbotten ligger vi inte riktigt högst upp på listan över fällande domar och det är det vi håller på och jobbar på. Vi behöver hjälp av externa organisationer, brottsofferjourer, kvinnojourer och vården. Att vi kan göra det här tillsammans. Det är ett samhällsproblem och vi kan inte göra det ensamma inom polisen, säger hon.

Maria Lindgren, SR Norrbotten
maria.lindgren@sr.se