Fornfynd söks i framtida gruvområde

Arkeologer från Norrbottens museum söker efter eventuella fornlämningar i det gruvbrytningsaktuella området i Kaunisvaara i Pajala kommun. Initiativet till genomsökningen kommer från gruvbolaget Northland resources.

Arkeologerna söker efter allt möjligt som kan vara gammalt, både fornlämningar och kulturlämningar.

– Just i det här området är det ganska blött, så vi förväntar oss kanske inte att hitta så mycket gamla boplatser. Utan just nu har vi hittat en tjärdal här och det är kanske lite vanligare i sådana här områden, säger arkeologen Mirjam Jonsson.

Olov Östlund, också han arkeolog, definierar en fornlämning spóm något som är varaktigt övergivet.

– Människor har inte använt det på ett antal år. Övrig kulturlämning är yngre än en fornlämning, det är en viss distinktion emellan. Man kan säga att en kulturlämning är mer en historisk lämning, en nutids- eller sentidshistorisk lämning, säger han.

Men det kommer med största sannolikhet inte att hittas något som skulle kunna sätta stopp för exploateringen i området.

– Det enda som skulle kunna sätta stopp för en exploatering är i princip om vi skulle hitta Egyptens pyramider här. Det måste vara något väldigt spektakulärt. Skulle vi hitta till exempel en stenålderslämning här, då får Northland Resources betala en utgrävning av den lämningen, säger Olov Östlund.

– Vi försöker bara dokumentera allt som finns så att man sparar det man hittar för framtiden i form av bilder och rapporter. Men sedan kommer de här lämningarna att grävas bort.

Regina Veräjä, SR Norrbotten