Full fart för sågverk

Den finanskris som i början av året lamslog sågindustrin, är nu som bortblåst. På Setra Rolfs såg i Kalix var man i början av året på väg mot konkurs, nu går anläggningen på högvarv.

En svag krona har gjort att efterfrågan på sågade trävaror ökat utomlands och rot-avdraget har gjort att byggande och renoveringar kommit igång och ökat efterfrågan också på den inhemska marknaden.

- Nu kör vi kör skift och övertid för att hinna med, säger Anders Olovsson, vd på Setra Rolf såg i Kalix.

- Svenskarnas vilja att utnyttja rot-avdraget för att renovera eller bygga till, har alltså bidragit till att många av landets runt 170 större sågverk nu börjar komma på fötter igen, säger Magnus Niklasson, marknadsanalytiker för trävaror på branschorganisationen Skogsindustrierna.

Men den svaga svenska kronan har också hjälpt till. Landets sågverk har tagit marknadsandelar från framförallt tyska, österrikiska och finska konkurrenter när det gäller export av svenskt trä. I Europa har produktionen gått ner med i snitt 30 procent det senaste året.

- Vi har ju fått bra uppsving på Grekland, Cypern och England har börjat vakna till, säger Anders Olofsson.