Dyr bevakning i Karungi

Den extra bevakningen av Karungi skola ser ut att bli en dyr affär för Haparanda kommun. Hittills har de inhyrda vakterna kostat skolan cirka 120 000 kronor.

Pengarna tas från det överskott som skulle ha blivit i kommunens skolbudget för det här året .

- Det kostar ungefär 6 000 kronor per dag. Sedan tillkommer kostnader för personal som har jobbat extra och extra personal, så riktigt var vi landar idag kan vi inte säga. Vi håller på att titta på det här för att summera så att vi sedan i slutänden får se vad de exakta kostnaderna har blivit, säger Kåre Strömbäck (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Haparanda.

I dagsläget är så gott som alla barn tillbaka i Karungi skola. En familj har valt att flytta sitt barn från skolan på grund hoten som uttalades mot skolans personal.

Vakterna har nu funnits på skolan sedan det första hotet kom från mannen, som är förälder till ett barn på skolan.

Barn- och utbildningsnämnden i Haparanda hade räknat med ett överskott på 1,6 miljoner kronor i år. Den summan är nu nedskriven till 1,4 miljoner.

- I den budget vi har lagt hade vi kalkylerat med ett visst överskott för att lättare kunna möta nästa år som vi vet blir ett tufft år. Det är klart att det överskottet vi hade kalkylerat med kommer att bli lägre, säger han.

Är det nödvändigt med vakter som kostar 6 000 kronor per dag?

- Ja, vi har bedömt att det är nödvändigt, för att barn, föräldrar och personal ska känna sig trygga i dagsläget, svarar han.

När tror du att ni ser slutet på det här?

- Vi för ett resonemang med framförallt personalen och när de känner sig trygga så kan vi förhoppningsvis avveckla vakterna, säger Kåre Strömbäck.

Maritha Mossberg SR Norrbotten