Skogen utnyttjas för dåligt

Om skogsråvaran ska räcka till alla användare så måste den användas effektivare. Nya användare som värmeverk och drivmedelstillverkare innebär att konkurrensen om råvaran hårdnar.