Kyrkoherde förlorar jobbet, men behåller lönen

Arbetsdomstolens beslutade i går att Lars-Olov Kevnell inte har rätt att behålla jobbet som kyrkoherde i Övertorneå, men däremot har han rätt till lönen. Domen i arbetsdomstolen därmed i linje med vad tingsrätten tidigare beslutat.
Bakgrunden till tvisten är sammanslagningen av pastoraten i Övertorneå och Hietaniemi 2002. I samband med att de två pastoraten slogs ihop var båda kyrkoherdarna intresserade av den nya kyrkoherdetjänsten. När sedan kyrkoherden från Hietaniemi tilldelades tjänsten överklagade kyrkoherdetjänsten i Övertorneå, Lars-Olov Kevnell hos domkapitlet, utan framgång. Då stämde Lars-Olov Kevnell samfälligheten i Haparandatingsrätt. Han ansåg att han hade förtur till tjänsten eftersom han hade så kallad fullmakt i sitt äldre anställningsvillkor. Fullmakt innebär bland annat att han inte kan sägas upp på grund av arbetsbrist. Men tingsrättens ansåg inte att Lars-Olov Kevnell med sin fullmakt därför hade förtur till kyrkoherdetjänsten i det nya pastoratet. Lars-Olov Kevnell gav sig inte med de utan överklagade till arbetsdomstolen som igår beslutade att gå på tingsrättens linje. Har inte förtur till tjänsten Arbetsdomstolen slog fast att Lars-Olov Kevnell med sitt äldre anställningsavtal inte kan bli uppsagd, men han har ändå inte förtur till kyrkoherdetjänsten i Övertorneå. Han förlorar därmed sina arbetsuppgifter som kyrkoherde, men får behålla lönen. Lars-Olov Kevnell dömders också att betala rättegångskostnader på 28 000 konor. Dessutom är han sedan tidigare dömd att betala 60 000 kronor för rättegångskostnaderna i tingsrätten. Lars-Olov Kevnell har tilldelats tjänsten som komminister i det nya pastoratet.