Skolplan okänd för rektorer

Flera av rektorerna i grundskolan i Luleå känner inte till den handlingsplan för barn med behov av särskilt stöd som Luleå kommun antog för snart fyra år sedan.
Det säger Lena Martinsson, som tillträdde som rektor vid Antnäs skola förra året. Det var en kritisk förälder som nyligen uppmärksammade henne på planen och hon är förvånad över att den inte följts upp. Kompetensutveckling behövs I planen betonas behoven av kompetensutveckling för personalen, bra rutiner vid skolbyten och fler alternativ i rektorsområdena. Enligt Lena Lampa i Antnäs, mamma till ett barn med Aspergers syndrom, så lever inte skolan i Luleå upp till dom här målen. Och Lena Martinsson håller med om att det behöver bli bättre. - Lärarna mår också dåligt av att inte kunna möta barnens behov, säger hon. Men pengarna räcker inte till. Och hon är också rädd för vad som händer om skolan måste spara ännu mer. Lena Martinsson är dock tveksam till om Luleå ska göra som Piteå och inrätta särskilda klasser för barn med Aspergers syndrom. - Det stämmer inte med synen på en inkluderande skola där alla barn får vara i en skola i sin närhet, anser hon. Men här tycker hon att politikerna måste ge tydliga besked om vad de menar när de i handlingsplanen talar om fler alternativ.
Gun Holmström