Satsning på BB trots miljonfördyring

Trots en kostnadsfördyring på flera miljoner för att starta BB i Kiruna är landstingsledningen berett att genomföra satsningen.
Landstinget har redan beslutat att förbereda en återstart av BB, som lades ner för två och ett halv år sedan. Nu har kostnaderna för det utretts på nytt och det är omkring 8 miljoner kronor dyrare per år än en tidigare utredare kom fram till. Fördyringen beror på att landstinget nu räknar med att det behövs mer inhyrd personal, än man tidigare trodde. Tidigare beräknades kostnaden till omkring 10 miljoner. Nu kostar BB 17.7 miljoner, om verksamheten ska pågå året runt. Men om öppethållandet minskar till 42 veckor med stängning under helger och semestrar, så minskar kostnaderna till 11.9 miljoner. Det alternativet finns också med i den nya utredningen. På onsdag tar landstingsstyrelsen beslut om den ekonomiska satsningen på BB i Kiruna och själva återstarten väntas då ske nästa höst.