Säkerheten för patienter oförändrad

Det är förenligt med god patientsäkerhet att inte operera under kvällar, nätter och helger. Det framgår av en analys från landstinget inför nästa veckas beslut om framtiden för akutkirurgin.
Nästa vecka tas beslut i landstingsstyrelsen om akutkirurgin på helger, kvällar och nätter ska läggas ner eller inte i Kalix, Piteå och Kiruna. Blir det nedläggning kommer behovet av transporter till Sunderbyn och Gällivare att öka, men den nuvarande transportorganisationen klarar en sån ökning, enligt analysen. En nedläggning av akutkirurgin på kvällar, helger och nätter skulle innebära att nio jobb försvinner och en besparing görs på omkring 7 miljoner kronor.