De betraktar Borgs budget för 2010

Idag lämnade finansminister Anders Borg över budgeten för 2010 till Riksdagen. Borg manade till försiktighet i bedömningar om framtiden, och han kallar själv budgeten för 2010 för en krisbudget. De norrbottniska riksdagsledamöterna Krister Hammarbergh (M) och Karin Åström (S) har helt olika uppfattningar om Borgs budget.