”Offensiv budget”

Kampen mot arbetslösheten står i centrum för de budgetsatsningar som regeringen nu gör. Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) kallade det för en ”offensiv budget” när han presenterade den på en presskonferens vid Luleå tekniska universitet.

Satsningar på polis och rättsväsende, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och skattesänkningar för flera grupper är de viktigaste punkterna på den borgerliga regeringens nya budget.

– Sverige har inte råd att inte göra det här. Om vi inte genomför de här åtgärderna finns det en stor risk att arbetslösheten biter sig fast, sa högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP).

Regeringen vill satsa 8,4 miljarder kronor de närmaste två åren på bekämpa arbetslösheten. Bland annat ska 10 000 nya högskoleplatser skapas. Men på Luleå tekniska universitet, LTU, kommer det inte att bli någon utökning av platserna.

– Den här satsningen har vi gjort i samråd med lärosätena, så det är LTU själva som har gjort den här bedömningen.

För länets del kommer en redan känd satsning: 270 extramiljoner till kommunerna och landstingen.

– Vi vill förhindra uppsägningar inom offentlig sektor. Det är en viktig åtgärd för att värna välfärden och sysselsättningen.

Oppositionen anser att satsningarna för att dämpa arbetslösheten kommer försent.

– Vi la tidigt om den ekonomiska politiken för att möta krisen. Om vi ska klara att föra en offensiv krispolitik måste man först samla i ladorna och föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Det har vi gjort ett antal år och därför har vi nu möjlighet att satsa när vi ser att arbetslösheten annars riskerar att stiga, säger Tobias Krantz.

Samed Salman, SR Norrbotten