Ris och ros till Boverket

Länsstyrelsen gillar inte att Boverket pekat ut ett stort område i havet utanför Norrbottenskusten som strategiskt intressant för stora vindkraftparker. Däremot finns det kanske delområden som är intressanta, skriver länsstyrelsen i ett yttrande till Miljödepartementet.
Länsstyrelsen vill också veta vilket utrymme det finns på elnätet för ytterligare kraftöverföring, om Norrbotten ska bygga mer vindkraft för det nationella behovet än vad Energimyndigheten sagt. Med de detaljplaner som finns redan idag har målet på 143 gigawattimmar fram till 2015 har redan uppnåtts. Men trots kritiken får Boverkets rapport gott betyg. Den ger ett bra planeringsunderlag, anser länsstyrelsen.