Brister i kemikaliehantering

Två av tre undersökta företag i Norrbotten har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar de 90 inspektioner som Arbetsmiljönspektionen i Luleå gjort på arbetsplatser inom byggindustrin, träindustrin, screentryckeri och vid verkstäder som ytbehandlar metall.
Vanligast är bristerna i riskbedömningar, vilka åtgärder som ska sättas in efter dessa och att dokumentera resultaten. Kampanjen, som ingår i europeíska arbetsmiljöveckans tema 'farliga ämnen', ledde till 60 inspektionsmeddelanden med fler än 220 krav.