Företag ska växa med nytt bolag

Minst 200 miljoner kronor kommer att satsas i ett nytt riskkapitalbolag till företag i norra Norrland.

Bakom bolaget står, utöver privata investerare, även Almi och Norrlandsfonden.

Med det nya riaskkapitalbolaget, som kommer att heta Partnerinvest, ska fler företag kunna växa. Det ska i sin tur bidra till att norra Norrlandsregionen får en ökad konkurrenskraft.

På fredag kommer styrelsen för det nya riskkapitalbolaget att presenteras.