Kritik mot Sunderby sjukhus

Socialstyrelsen riktar kritik mot Sunderby sjukhus efter att en sjukhuset missat att en patient med magbesvär led av cancer.

Socialstyrelsen konstaterar också att patienten träffat nio olika läkare med varierande kompetens under vårdtiden som sträckte sig över drygt fyra månader.

Socialstyrelsen kräver bland annat att sjukhuset ser till att det tydligt framgår vem eller vilka som har det övergripande ansvaret för en patient.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se