Världens största vindkraftverk i Piteå

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation lämnade idag tillstånd till att anlägga och driva åtta vindkraftverk på berget Stor-Blåliden i Piteå kommun.

Vindkraftverken får ha en höjd på högst 200 meter vilket innebär att de kommer att tillhöra de högsta i världen.

Verksamheten på Stor-Blåliden syftar bland annat till att samla erfarenheter inför en storskalig utbyggnad i Markbygden, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Beslutet förenas med en rad villkor för bland annat buller, hinderbelysning samt fördjupade utredningar.

Bolaget ska även, i samråd med miljö- och byggnämnden i Piteå kommun och Östra Kikkejaure sameby, utforma ett program för uppföljning av hur rennäringen påverkas.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se