Kvinna får sjukpenning för graviditet

Kammarrätten beslutar att en kvinna, bosatt i Luleå, ska få rätt till sjukpenning. Kvinnan hade under graviditeten svårt att genomföra sitt arbete som operationssjuksköterska.

Under sin graviditet var kvinnan sjukskriven på halvtid eftersom hon hade svårt att arbeta.

Kammarrätten slår fast att kvinnans funktionsförmåga får anses vara påverkad i sådan grad att tillståndet kan anses som sjukdom i försäkringens mening.