Gruvinformation ska dämpa oro

LKAB vill öka informationen till de boende i främst Malmberget, för att möta befolkningens oro.

I den miljöhälsoenkät som nyligen presenterades framkom att malmbergsborna är störda av gruvverksamheten.

– Det vi kan göra är att försöka dela med oss, så mycket som möjligt, av vår kunskap, säger Lotta Fogde som är kommunikationsdirektör vid LKAB.

Enligt enkätundersökningen som gjordes av Umeå universitet på uppdrag av miljödomstolen var över 60 procent av malmbergsborna störda i sin sömn av sprängningar och vibrationer.

Lotta Fogde menar att gruvbolaget kan bli bättre på att förmedla kunskap om gruvskalven och hur marken rör sig.

I våras satsade gruvbolaget på en särskild hemsida om stadsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget.

Nu kommer en tidning att ges ut till alla hushåll i Malmfälten.

– Vi tror att det behövs mer helhetsinformation. Det förekommer en del oro ute i samhället, inte minst i Malmberget, som åtminstone till en del, tror jag, har att göra med att man inte har all den kunskap som finns inom LKAB:s väggar, säger Lotta Fogde.

Miljöhälsoenkäten visade att många är störda av gruvdriften. Och enligt LKAB själva så har antalet gruvskalv ökat i år och år 2006. Bara den senaste veckan har tre skalv eller seismiska händelser rapporterats.

– När det går lite tid och vi har gjort analyser så klarar faktiskt våra bergmekaniker att förklara i princip alla händelser, att det går att förstå varför det händer.

Människors oro måste tas på allvar, anser Lotta Fogde.

– Det finns en hel del vi kan göra genom att berätta mer om vad som ligger bakom, till exempel den seismiska aktiviteten i berget, där tror jag vi kan göra mer, påpekar hon.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se