Lägre acceptans utanför Malmfälten för stadsomvandlingarna

85 procent av invånarna i Malmfälten är positiva till LKAB:s gruvutbyggnader och stadsomvandlingar. Och över 95 procent uppger att de accepterar stadsomvandlingen. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av gruvbolaget LKAB. Men övriga norrbottningar har svårare att acceptera förändringarna i Malmfälten.

Sifo har på uppdrag av LKAB intervjuat 1 000 norrbottningar. Under maj månad i år ringde marknadsundersökningsföretaget upp 250 kirunabor, lika många personer i Gällivare och 500 i övriga länet.

– Vi ville göra undersökningen för att gå från att tro till att veta vad människor i Malmfälten tycker. För att vi inte ska agera på fel signaler, lägga tid och kraft på saker i onödan eller lägga energin på fel saker, säger LKAB:s informationsdirektör Lotta Fogde.

Frågan löd: Vilken är din generella inställning till LKAB:s beslutade huvudnivåer i Kiruna och Malmberget och stadsomvandlingen som följer?

  • Norrbotten som helhet: 72 procent var positiva
  • Kiruna: 88 procent var positiva
  • Gällivare: 84 procent var positiva.

– Att det skiljer en del mellan Gällivare och Kiruna är intressant. Och jag tror att det beror på att i Gällivare-Malmberget är samhällsomvandlingen mer konkret än vad den hunnit bli i Kiruna. Det säger oss att när det börjar ske saker i praktiken blir det en svårare uppgift för oss hur själva hanteringen av de här processerna går till och hur vi kommunicerar kring dem, säger Lotta Fogde.

Följdfrågan, till dem som inte svarat positivt, löd: Kan du trots din inställning acceptera stadsomvandlingen?

  • Ja, säger 86 procent av alla norrbottningarna
  • Ja, säger 96 procent i Kiruna
  • Ja, säger 97 procent i Gällivare kommun

Att det är sådan skillnad mellan Malmfälten och övriga Norrbotten förvånar Lotta Fogde.

– Det är möjligt att det beror på att man har mindre kunskap för att man är mindre direkt berörd och därmed också har svårare att ta ställning till den.

Men Lotta Fogde är glatt överraskad över resultatet av undersökningen.

– Attityderna var positivare än vad jag tidigare hade fått intryck av via media och så. Jag hade fått intryck av att det var större problem. Det är bra för oss att få lite proportioner på problematiken, säger hon.

Vad blir läxan för LKAB?

– Vi behöver inte lägga kraft på att övertyga folk om att stadsomvandlingen är nödvändig. Men många människor upplever brist på information och det är de mer närliggande frågorna vi måste jobba med att berätta om. Som vad, när och hur saker ska ske och hur människor berörs, säger Lotta Fogde.

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten
magdalena.martinsson@sr.se