Utflykter i naturen lockar allt färre

Svenskarnas intresse för att vara ute i naturen har sjunkit med tio procent på några årtionden.

Nu är det nästan hälften av svenskarna som aldrig lämnar asfaltsdjungeln för att ge sig ut i skog och mark, enligt forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Den här trenden har pågått sedan 1980-talet.

Enligt Göran Ericsson, som forskar vid institutionen för vilt, fisk och miljö i Umeå, kan den här minskade kontakten med naturen få en del konsekvenser. Han menar att människors förståelse för olika miljöproblem och för bevarandet av hotade arter minskar.