Skalven får olika konsekvenser i Kiruna och Malmberget

Kiruna och Malmberget är båda påverkade av sprickbildningar och gruvskalv på grund av LKAB:s gruvverksamhet. Men när markytan skakar i Malmbergets samhälle så skakar det i stället under jord i Kirunas gruva.

Det här bekräftas av Christina Dahnér specialist på bergmekanik vid LKAB.

– Vi har klart fler seismiska händelser som sker uppe i takskivan och i hängväggarna som känns ute i Malmbergets samhälle än vad vi har i Kiruna, säger hon.

Kiruna har en enda stor malmkropp, medan Malmbergsgruvan består av tio malmkroppar som bryts.

Men, det är skillnaderna i geologin där berget i Malmberget är mjukare runt malmkropparna som gör att gruvskalven påverkar ovan markytan och det är en fördel nere i gruvan.

– Det som ligger väldigt nära produktionen ser vi väldigt lite seismisk aktivitet i jämfört med Kiruna. För Malmberget är detta ett miljöproblem och man känner av händelsen ovan jord och det skakar i samhället. I Kiruna är det en arbetsmiljöfråga därför att där har vi aktiviteten inne i produktionsområdena . Där skakar det rejält och det släpper sten då och då och vi lägger ner enorma resurser just nu på att förstärka ortar och installera säkerhetssystem och försiktighetsåtgärder. Så det är två helt olika problem för Malmberget och Kiruna med den seismiska aktiviteten och helt olika lösningar, förklarar hon.

I Kiruna är bergarten hårdare i anslutning till malmkroppen och reagerar därför våldsamt.

– Så i Kiruna är det här en säkerhetsfråga för oss under jord, det är det inte i dagsläget i Malmberget. I samhället är inte det här en fråga i Kiruna men det är det i Malmberget, säger Christina Dahnér.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se