Priserna har nått rekordhöjder

Marknaden för järnmalm, koppar och guld ser oerhört positiv ut igen. Priserna på koppar har nästan fördubblats sedan samma tid förra året och guldpriserna har nått rekordhöjder.

Magnus Ericsson, mineralekonom vid Raw material group, ser optimismen på flera håll i världen.

– Det är ingen tvekan, det finns en optimism, dels vad det gäller metallpriser under resten av året och nästa år. Den kinesiska efterfrågan verifieras gång på gång, speciellt nu senast på järnmalm, säger han.

Magnus Ericsson ser tre faktorer som påverkat mineralmarknaden.

– Egentligen var pessimismen alldeles för stor. Det andra är att efterfrågan på metaller är kopplat till infrastruktur, ekonomisk uppbyggnad i utvecklingsekonomier. Det är nästan en naturlag att växer inkomsterna i dessa länder, om det är Kina, Indien eller Brasilien, så ökar metallanvändningen, menar han.

Kina har slagit rekord i sin stålproduktion samtidigt som man stängt en del gruvor.

Slutet av 2009 och början av nästa år ser också väldigt optimistiskt ut. Sedan kan en mindre tillbakagång komma.

– En tillbakagång blir kortvarig och tillfällig. Den här starka underliggande efterfrågan som finns, den fanns också under perioden från 1945 till 1975, under 30 år, påpekar han.

Järnmalmsproduktionen i världen har ökat med 600 miljoner ton sedan 2005 enligt Magnus Ericsson.

– Även om tillväxttakten dämpas så är det från gruvbolagens horisont lika många nya ton som måste fram, säger han.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se