Lärare och fritidspedagoger varslas

Bodens kommun varslar 47 lärare och fritidspedagoger om uppsägning. Orsaken är i första hand att antalet barn i Boden minskar, men också det faktum att antalet friskolor blir fler påverkar beslutet.

Lärarkåren i Boden har inte hunnit hämta sig efter förra omgången uppsägningar, förrän det är dags igen. Förra hösten varslades 110 lärare och av dem blev ungefär 80 uppsagda i februari i år.

- Det är ytterst beklagligt, säger Lärarförbundets ordförande i Boden, Annika Samuelsson. De som blev uppsagda förra svängen hade jobbat 12-13 år. Det är en massa människor med stor kompetens och behörighet som har fått gå och så kommer det ett varsel till. Det känns otroligt tungt.

Nästa höst minskar antalet elever i Bodens skolor med 116 barn i grundskola och gymnasium. Hösten därpå med ytterligare 149 barn. Därefter stannar nedgången av.

Personalchef Annette Johansson, säger att minskningen planar ut. Det är främst gymnasiet som drabbas av stora minskningar i elevantalet.

- De stora barnkullarna har passerat och dessutom ser vi en ökad etablering av friskolor, säger Annette Johansson.

Från Lärarförbundets sida saknar man ett långsiktigt tänkande.

- Vi vet att det vänder. Nu ser det mörkt ut, men om två år ser elevutvecklingen mycket bättre ut, säger Annika Samuelsson. Man hade kunnat titta på andra lösningar som pensionsavgångar och avgångsvederlag. Det är ett resursslöseri och dålig personalpolitik att göra så här. Inom ett till två år behöver vi anställa folk igen. Flera av dem som blev uppsagda har redan fått tillbaka tillsvidaretjänster och många har fått längre vikariat, så ett behov finns ju.

Helene Alm, SR Norrbotten 

helene.alm@sr.se