Årets Magmakvinna - Ulrica Åström

I lördags fick Ulrica Åström, projektledare för Röda korsets byrå mot diskriminering i Luleå, ta emot årets Magma-pris. Hon får priset för "sin envisa och engagerande kamp för alla människors lika värde och rättigheter - en genuin eldsjäl som i allra högsta grad bidragit till att lyfta fram mångfald, integration och jämställdhetsfrågor kopplade till Norrbottens län och dess utveckling.

Utmärkelsen Årets Magmakvinna delas ut av föreningen Magma Nord – ett nätverk i Norrbotten och Nordnorge, för kvinnor som verkar inom områden som kultur, jämställdhet, integration och eget företagande. Tanken är att de som ingår i nätverket ska stötta och hjälpa varandra och det är också deltagarna som nominerar dem som de anser ska få utmärkelsen.

I år hade 16 kvinnor nominerats och efter en omröstning på nätet stod det klart att de allra flesta ville se Ulrica Åström som årets Magma-kvinna.

– Det känns förstås oerhört hedrande, inte minst att bli nominerad. Att sen också få priset, ja, det är fantastiskt. Framför allt är det ju ett erkännande av de frågor som jag arbetar med varje dag. Och så är det förstås fantastiskt att omröstningen skett så öppet, att i princip vem som helst kunnat gå in och rösta och att det inte bara är förbehållet några enstaka, få personer.

I sitt dagliga arbete möter Ulrica Åström människor i Luleå och resten av Norrbotten som av olika skäl anser sig diskriminerade, särbehandlade eller kränkta. I arbetet ingår också att utbilda och informera om antidiskrimineringsarbete och mångfaldsfrågor, frågeställningar som ofta tar en hel del tid och kraft.

– Att arbeta i nätverk är ett sätt att hämta kraft och "näring", och dessvärre tror jag att det ytterligare en tid kommer att finnas behov av exempelvis renordlat kvinnliga nätverk. På sikt är det givetvis så att alla nätverk borde bli betydligt bredare och mer blandat, och det finns tecken på att detta är på gång.

– Över huvud taget så tycker jag att jag ser att uppdelningen i det som förment kallas "manligt" och "kvinnligt" sakta men säkert är på väg att luckras upp, det handlar inte om enorma förändringar, men jo, vi tar hela tiden små, små steg framåt.

För Ulrica Åström handlar Norrbottens utveckling – tillväxt om man så vill – till stor del om att människor måste få vara dem de är.

– Om Norrbotten framstår som ett län där var och en av oss får vara som vi är, att det är en viktigt framgångsfaktor. Mångfaldsfrågorna är viktiga och vi måste ta tillvara all kompetens som finns i länet, något vi förhoppningsvis lärt oss inte minst av den stora utflyttning som vi dragits med i många år.

– Alla behövs, alla kan bidra – men vi måste börja ställa frågorna också till alla dem som kanske inte vid en första anblick "ser ut" eller "låter" så som vi kanske förväntar oss.