Samarbete ska stävja brott

Länets kommuner och polisen ska bli bättre på att samarbeta för att förebygga brott. Därför startas nu brottsförebyggande råd även i kommuner som tidigare inte haft det.

 Alla länets kommuner har i år skrivit avtal med polisen om att få igång ett gemensamt operativt arbete. I de flesta kommuner finns det sen tidigare ett brottsförebyggande råd, men i Kiruna har det saknats. Men nu startar det och områdespolisen Joakim Hagström tror på resultat.

- Nu kan vi på bredare front jobba mot de problemområden vi ser i Kiruna. Vi får hjälp av kommun och övriga aktörer att jobba förebyggande så att vi tidigare kommer åt problemen, säger han.

I Kiruna har brottsförebyggande rådet beslutat att jobba för operativa insatser inom tre områden.

1) lugnare krogliv med mindre fylla

2) stopp för skadegörelse

3) ungdomar och droger

Och nu är det dags att komma på vilka insatser som ska göras. En idé är att använda kommunens hemsida för att få in tips till exempel efter en skadegörelse med klotter.

- Vi tror oss veta att många ungdomar vet vem som klottrar. Kan vi då få in tips via till exempel kommunens hemsida är ju det en konkret åtgärd, säger Joakim Hagström.

Ytterligare en plan är att polisen ska åka hem till föräldrarna, direkt när polisen får in ett tips om att en person under 18 använder droger.

- Åka hem till dem och knacka på och meddela vad vi fått höra och vad ungdomen eventuellt kan hålla på med. Då kanske vi kan stoppa det i ett tidigt skede, säger Joakim Hagström.

I det lokala brottsförebyggande rådet sitter också Maggie Falk från socialförvaltningen och hon tror att tätt samarbete mellan myndigheterna är viktigt.

- Man får helt enkelt mer tryck i frågan, får fler engagerade och det blir mer attitydpåverkan, säger hon.

Vad tror du att arbetet kan leda till?

- Att vi får ner, eller helt får bort, användningen av droger. Och får ner konsumtionen av alkohol, säger Maggie Falk.

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten
magdalena.martinsson@sr.se