Skola i Pajala får kritik

Skolinspektionen riktar kritik mot Laestadiusskolan i Pajala för bristande stöd till en elev.

Skolan gav inte stöd åt en elev som riskerade att bli underkänd och tog heller inte reda på varför eleven hade hög frånvaro och var omotiverad till studier.

Skolinspektionen kritiserar rektorn vid Laestadiusskolan och Pajala kommun som de anser inte har följt författningarnas krav vad gäller elevers rätt till särskilt stöd.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se