God prognos för Norrbotten

Ett av de mest välbesökta seminarierna i samband med tillväxtkonferensen i Luleå var det som hölls av Sandro Scocco, före detta LO-ekonom och chefekonom vid Institutet för tillväxtpolitiska studier.

Finanskrisen har så här långt drabbat många norrbottningar, något inte minst alla arbetslösa fått erfara. Men vad var det egentligen som hände?

- Det som hände var det som hände överallt - folk hade inga pengar längre och företagen hade därmed ingen att sälja till, förlorade i sin tur intänkter och tvingades säga upp anställda. I förlängningen drabbade det även kommunerna som ju fick minskade skatteintäkter minskar och ökande kostnader, säger Sando Scocco, en av dem som deltar i den pågående tillväxtkonferensen i Luleå.

- Många kommer i norra Sverige har drabbats hårdare än kommuner i de sydligare delarna, jelt enkelt eftersom kommuner och landsting på många håll noll är de dominerande arbetsgivarna, och då får sådana här förändringar förstås större konsekvenser. Dessutom är utflyttningen från exempelvis Norrbotten större än från storstadsregionerna - och då blir konsekvenserna mer kännbara.

Enligt Sandro Scocco är dock norra Sverige väl rustat när det väl vänder, en vändning som enligt vissa bedömare redan är här.

- Basindustrin kommer att bli de stora vinnarna framöver, något som självfallet gynnar Norrbotten och hela norra Sverige. När Asien och Kina får en större medelklass kommer basindustriernas produkter att efterfrågas i allt större omfattning. Några nya jobb blir det kanske inte, men efterfrågan på råvarorna kommer att öka, säger Sandro Scocco.

Även den före detta LO-ekonomen tror att kommunsammanslagningar är en framtida nödvändighet. 

- Ja, det tror jag, färre och större kommuner är en nödvändighet och den stora frågan är hur de nationella uppdrag kommunerna har i dag ska finansieras i framtiden. I vissa regioner är antalet invånare helt enkelt för litet för att ro i land kostnaderna, ett antal kommuner kommer att få enorma problem och det redan inom de närmaste tio åren.

Sandro Scoccos förslag till lösning handlar om en omfördelning av pengar från de södra till de norra delarna av landet.

- Menar vi allvar med att alla invånare, oavsett var de bor, ska ha rätt till samma vård, skola och omsorg så krävs en sådan omfördelning av pengar.  Någon annan väg finns inte anser jag. Det kommer att bli ett riktigt kattrakande som det brukar heta och uppriktigt sagt förvånar det mig att diskussionen inte är igång. Om jag var jag kommunalråd i en kommun i norra Sverige skulle jag ta initiativet till en sådan diskussion direkt.

Prognoserna för norra Sverige anser Sandro Scocco vara goda - trots nackdelen med de stora avstånden.

- De problemen går att lösa med bättre transporter, så det finns en del att göra. Och det är definitivt att det är kommunerna i norra Sverige som måste initiera diskussionen och driva de här frågorna genom att på så sätt också driva utvecklingen framåt.