Färre kommuner klarar framtiden bättre

Kommuner kan behöva slås ihop för att Norrland ska klara av att möta framtiden. Detta enligt Sveaskogs ordförande och förre statsministern Göran Persson,  som deltog på en konferens om tillväxt i Luleå i går.

Enligt Göran persson är det större kommuner man ska satsa på med bättre utbud av till exempel kultur, för att fler ska vilja bo i en region.

I en rapport om tillväxten i Norra Sverige, som presenterades på konferensen i går av länsstyrelserna i de fem nordligaste länen, ser det mörkt ut med minskande befolkningsmängd och sysselsättning fram till år 2030.

– Jag är väldigt orolig när jag tittar på de små kommunerna i hela Sverige, och inte minst då i Norrland, som har problem med både att rekrytera förtroendevalda och har problem med sin ekonomi och ovanpå det har stora pensionsavgångar i sin personal, säger Göran Persson

– Jag tror att vi har för många kommuner, fortsätter han.

Och Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson, menar att det har kommit i gång en debatt om hur kommuner ska kunna överleva.

– Vi har till och med fått en diskussion om att Luleå och Boden kanske ska gå samman och skapa en storkommun tillsammans. Det är nämligen så stora krav som ställs på den kommunala verksamheten, säger han.

Men kommunarådet i Överkalix, Leif Nilsson, säger att han tror mer på samverkan än på större kommuner genom sammanslagningar.

– Det är tufft för de små kommunerna och det kommer att vara tufft långt framöver också. Därför tror jag fortfarande på samverkan och samarbete, och att regionen måste se att hur kan den göra så att även de små kommunerna kan utvecklas. Vi ska ha starka regioncentra men ett starkt regioncentrum måste ge ut till regionen för att hela regionen ska leva.

Sara Sällström, SR Norrbotten
sara.sallstrom@sr.se