Puls uppmärksammar FN:s internationella kvinnofridsdag

I dag - den 25 november - är det den Internationella kvinnofridsdagen, utlyst av FN, ett faktum som vi självfallet uppmärksammar här i Puls. Mildred Hedberg, sedan många år verksam i Kvinnojouren i Luleå och i ROKS, Riksorganisationen för Kvinnorjourer i Sverige, berättar om hur dagen uppmärksammas runt om i världen.

Runt om i världen kommer FN:s internationella kvinnofridsdag att uppmärksammas på olika sätt, med avstamp i dag och 16 dagar framåt genomförs en rad olika arrangemang.

- På många håll i världen, i exempelvis Storbritannien och USA, arrangeras så kallat tysta demonstrationer, där man tänder ljus för att hedra de kvinnor som mördats av män som stått dem nära. Det är ofta väldigt gripande och kanske mer effektfullt om man med det avser att väcka människors uppmärksamhet på det faktum att kvinnor mördas av närstående män, säger Mildred Hedberg.

I lördags uppmärksammades den internationella kvinnofridsdagen på flera håll runt om i länet i form av fackeltåg och ljuständning, bland annat i Luleå.

På söndag är det första advent och Sverige börjar så smått ladda upp inför julen. För de flesta av oss är de veckor som återstår fram till jul fyllda av förväntningar - men för många kvinnor och barn är det inte så.

- Varje år får vi starka indikationer på att många kvinnor känner stark oro inför julen, och det är alltid så att vi får en hel del samtal till kvinnojouren i direkt anslutning både till julen och andra storhelger.