Klimatsmart odling för bättre hälsa

Under ett heldagsseminarium som arrangeras av föreningen Eko-ringen i morgon (torsdag) kommer sambandet mellan mat, klimat och hälsa att stå i fokus. Puls besöktes av Eko-ringens ordförande Nils Tiberg och föreningens kassör Birgitta Rehnberg - den förre har personliga erfarenheter av hur den mat vi äter kan påverka vår hälsa i positiv riktning.

Morgondagens seminarium handlar om sambandet mellan klimat, hälsa och jobb, samband som kanske inte är helt klara och uppenbara för gemene man och kvinna.

- Man kan säga att odling är den gemensamma nämnaren; genom att odla på rätt sätt minskar man utsläpp och negativ påverkan på klimatet och gör man det riktigt bra så skapar det också nya jobb.

Nils Tiberg, professor i samhällsbyggnad, har egna erfarenheter av att rätt mat kan påverka hälsan.

- Jag börjar komma i den åldern när hjärtat ger sig tillkänna på ett inte fullt så trevligt sätt, och fick beskedet att jag skulle vara tvungen att äta sex olika mediciner under resten av livet. Men genom att ändra min kost har jag kunnat utesluta merparten av dessa mediciner och mår faktiskt bättre än på mycket länge.

- Vi äter för mycket socker rent generellt tror jag, och dessutom borde betydligt fler skippa de snabba kolhydrater som exempelvis finns i pasta och ris och i stället satsa på de långsamma som finns i grönsaker och exempelvis quinoa.

Att ställa om odlingen i Norrbotten kräver givetvis ny kunskap, och det är en av anledningarna till morgondagens seminarium.

- Vi vill försöka få fler odlare att byta grödor, och våra medlemmar bidrar gärna med kunskap och arbetskraft, säger Birgitta Rehnberg.

- I dag har vi nästa inga sådana odlingar i Norrbotten, vilket är lite oroande, inte minst med tanke på matpriserna.

På flera håll i landet odlar man numera både bovete och quinoa med goda resultat, det finns redan ett nätverk - nu handlar det om att sprida kunskap och erfarenhet.

- Det finns ett behov av den här typen av grödor och de varor som vi kan vidareförädla.