Ingen Gruvstadspark i sikte

I Malmberget pågår nu utflyttningen från över 100 villor på Elevhemsområdet. Men till skillnad från Kiruna, så är en gruvstadspark i Malberget en bit bort.

Det finns stora skillnader mellan Malmbergets och Kirunas förutsättningar.

- Den här första delen som ska bli gruvstadspark ligger inom LKAB:s område i Kiruna, säger Stig Eriksson (V) kommunstyrelsen i Gällivare.

I Malmberget berör en gruvstadspark många fastighetsägare som ska ge sitt samtycke. Järnmalmsfyndigheten består här av flera malmkroppar där det pågår brytning i tio av dem. I Kiruna finns en malmkropp att ta hänsyn till. Det är två orsaker som försvårar processen.

- Här pratar vi om att den i så fall måste kunna leva i minst tio år. Hur och på vilket sätt i både västra och östra sidan av Malmberget är det då en rimlig gränsdragning, säger han.

Stötestenen anses vara att komma överens om hur mycket mark som ska avsättas till en gruvstadspark. En sådan överenskommelse ger en tidsplan för samhällets förändring.

- Som säger att så här lever vi de fem första åren, så här lever vi under tio år och eftersom en park ska kunna klara tio år då får vi ett betydligt mycket bättre planeringsunderlag, menar han.

Frågan måste få en lösning snart och Stig Eriksson erkänner att det går långsamt.

- Det har varit en tröghet, kan man väl säga, både från kommunen och också LKAB:s sida när det gäller det här med gruvstadspark, det kan man aldrig sticka under stolen med. Men det finns också en vilja hos bägge parter att försöka hitta någon variant, om det ska heta gruvstadspark eller inte det återstår att se, konstaterar han.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se