Norrbottenspolisen ska bli bäst

2010 ska Norrbotten ska ha Sveriges lägsta brottslighet, dessutom vara bäst i landet på att utreda de brott som anmäls. Det är krav som polisstyrelsen har för länets polisverksamhet i den verksamhetsplan som lagts för kommande år.

Polismyndigheten har under de senaste åren förbättrat sina resultat. 2008 var brottsligheten näst lägst i landet. Enligt senaste siffrorna är Polisen i länet bäst i landet på att utreda de brott som anmäls.

Polisstyrelsen konstaterar att det är flera faktorer som talar för att målsättningen som styrelsen beslutat om ska kunna realiseras:

Det goda samarbetet med länets kommuner som polisledningen byggt upp via brottsförebyggande råd i alla kommuner.

Polisens väl utvecklade samarbete med åklagarkammaren i Luleå i syfte att effektivisera arbetet och nästa års nettotillskott på 50 poliser till Norrbotten

Det som oroar polisstyrelsen i Norrbotten är polisens ekonomiska underskott. I Norrbotten är det ungefär 8 miljoner kronor. Det kan komma att kräva beslut som berör personalen.