Tage gav både hopp och avhopp

Under ett års tid har ungdomar i Gällivare utan arbete eller sysselsättning fått hjälp via projektet Tage som drivs av organisationen Företagarna.

Hittills har 79 unga deltagit i projektet. Men 30 har hoppat av utan att fullfölja till arbete eller studier.

- Vi hade väl räknat med ett visst avhopp, det hade vi gjort. Det är synd för vi tror att det är de som är avhoppade eller de som inte vill komma hit, som skulle behöva det bäst, säger Marie Åberg Johansson projektledare för Tageprojektet.

Det har varit svårt att få tillbaka ungdomarna till projektet säger Björn Johansson en av coacherna.

- Det vi kan göra är att åka dit oftare och knacka på dörren, att etablera en kontakt är väldigt viktigt. Det handlar om en vilja hos de här individerna. De måste vilja någonting och framför allt måste vi få reda på vad de vill för att kunna göra ett arbete med dem, säger Björn Johansson coach i projektet.

Hälften av de ungdomar som är kvar har gått vidare till studier eller arbete framhåller Marie Åberg Johansson.

- Även de som inte har gått ut i arbete eller studier har tagit sig närmare arbetsmarknaden och tagit tag i många utav sina problembeteenden, säger hon.

Det tvååriga projektet riktar sig till ungdomar mellan 16 och 29 år. Vissa kan behöva grundläggande hjälp som att helt enkelt stig upp och laga frukost på morgonen, lära sig att skapa rutiner.

Det krävs mint tre månaders arbetslöshet för att delta. Många har varit utan sysselsättning betydligt längre tid.

- De flesta har varit arbetslösa ett år eller mer. En del har aldrig varit ute på arbetsmarknaden. Man har hoppat av gymnasiet och sedan har man levt på föräldrarna eller försökt hanka sig fram på olika sätt, levt på försörjningsstöd och så har man kommit hit, säger Marie Åberg Johansson.