Fingrar mest utsatta

Uppskattningsvis 20 400 personer fick förra året söka vård efter att ha utfört gör-det-själv-arbete i hemmet.

Majoriteten av dem gjorde illa sig i samband med reparation och underhåll. Fingrarna var den kroppsdel som skadades oftast, visar uppgifter från Socialstyrelsen.

Männen skadade sig betydligt oftare än kvinnorna Av de 20 400 personerna var 17 700 män.