Säkrare kraftdammar

Det går att öka säkerheten ytterligare och förutse inre sättningar i kraftsverksdammar genom att göra simuleringar och experiment. Det framgår av en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

Det är genom att studera de vattenströmmar som går genom dammarna som forskaren Gunnar Hellström tror att det går att förebygga dammsättningar.