Skogsägaren som fick nog

Skogsägaren Kurt-Lennart Stenman har fått nog. I drygt tre veckor har han ockuperat sin egen mark i naturreservatet Kamajokk. Ett reservat han vill ska upphöra. Men på torsdag avbröt han tillfälligt ockupationen och begav sig till Luleå och parkerade sin bil utanför Länsstyrelsen.

– Jag ville aldrig ha ett reservat men fick ett ändå. Det känns kränkande att man tar av folk markrätten på de premisserna, säger Kurt-Lennart Stenman.

Kamajokk Naturreservat är en infekterad fråga för många markägare kring Kvikkjokk. 2001 fällde en kraftig storm en stor mängd privatägd skog och sedan 2002 har Länsstyrelsen undersökt områdets naturvärden. Det tog fem år. 2007 bildade Länsstyrelsen Kamajokk Naturreservat. Ett beslut som markägarna omedelbart överklagade till regeringen. Men i december 2008 avslog regeringen markägarnas överklagande. Något som Kurt-Lennart Stenman aldrig förlikat sig med.

– Det här är en angelägen fråga för många markägare. Det är viktigt att den belyses, att markägarna kan känna att äganderätten är viktig, äganderätten ska inte vara meningslös och att äganderätten får ett ansikte.

Kurt-Lennart Stenman menar att han redan avsatt 70 hektar skog som har höga naturvärden. Men sedan Kamajokk bildades har ytterligare 143 hektar av hans skog fastställts som reservat. Ronny Edin, på Länstyrelsen säger att när områden fastställs som naturreservat ska ersättning utgå till markägaren men Kurt-Lennart Stenman och hans ombud har avbrutit förhandlingarna.

– Hela Kamajokk har höga naturvärden med bland annat stora mängder död ved. All reservatsbildning tar tid men Stenman och hans ombud har avbrutit förhandlingarna, säger Ronny Edin på Länsstyrelsen.

Har någon av er varit ute och pratat med Kurt-Lennart Stenman?

– Nej, inte vad jag vet. Som jag förstått det vill han träffa landshövdingen, men han är bortrest hela dagen, säger Ronny Edin.

Men Kurt-Lennart Stenman har en egen förklaring till varför ingen från Länsstyrelsen talat med honom.

– Nej, de är livrädda för att konfronteras i den här frågan för de anser antagligen att den enskildes äganderätt inte är så viktig.

Nu står alltså Kurt-Lennart Stenman med plakat uppsatta på sin bil utanför Länsstyrelsen och han är beredd att gå långt.

– Jag vet inte hur man ska förmå miljöministern att riva upp det men det kanske går när man kommer ner till Stockholm och ställer upp sina skyltar där.

Ellika Nilsson, SR Norrbotten
ellika.nilsson@sr.se