Snuva för miljarder

Förkylningar och näsallergi kostar samhället runt 26,5 miljarder kronor om året i produktionsbortfall.

Detta enligt beräkningar från forskare vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) som presenteras på Läkarstämman.

Det innebär att förkylningar är ungefär lika dyra som trafikolyckor varje år, enligt resultatet som baseras på skattningar utifrån svar från drygt 1 200 slumpvis utvalda personer.

Genomsnittssvensken är hemma från jobbet eller har nedsatt arbetsförmåga motsvarande totalt 5,1 arbetsdagar per år, inklusive vård av snoriga barn.