Magmassage botar förstoppning

Att massera magen kan vara bra för den som har förstoppning. Metoden ger oftare god effekt än behandling med laxermedel visar en avhandling från Umeå universitet.

Deltagarna i en försöksgrupp rapporterade mindre besvär av trög mage och magsmärtor efter åtta veckors magmassage, jämfört med en kontrollgrupp.