Sena eller inga tidningar

Tidningsutdelningen i länet är kraftigt försenad. Orsaken är ett haveri i ett tryckverk. Förseningen är omkring 4 timmar men förseningen till abonnenterna är sannolikt ännu större. Det är därför oklart om alla kommer att få sin tidning idag.

För att kunna trycka tidningarna har antalet sidor minskats och sidnumreringen kommer därför inte att stämma.

– Det känns inte alls bra. Vi ska leverera tidningarna varje natt och det har vi inte lyckats med, säger Lars Bergström, vd Tryck i Norr AB.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se