Dålig luft i polishuset i Haparanda

Det är problem med inomhusmiljön i polishuset i Haparanda och mätningar har nu gjorts för att få reda på orsaken, till exempel om det finns mögel i huset. Ordföranden i Polisförbundet sektion Tornedalen Ola Bakke säger att han själv upplever problem med luften.

– Det har funnits problem till och från så att jag har reagerat, men det är svårt att veta vad som orsakar det. Det kan också ha med ventilationen att göra. Den har inte alltid varit den bästa, säger han och framhåller att även andra har kännt av problemen.

Polishuset i Haparanda är från 1969 och där arbetar ett trettital personer hos polisen, åklagaren och kronofogden. Anställda misstänker att det finns mögel i huset och man har bett fastighetsägaren Crown att undersöka saken. Företaget Anticimex har anlitats för själva undersökningen och man väntar nu på resultaten.

Tidigare fanns det planer på att bygga ett nytt polishus tillsammans med Torneå, men de planerna har runnit ut i sanden och frågan är nu om byggnaden i Haparanda måste saneras och repareras eller ett helt nytt hus ska uppföras i Haparanda.

– Det är självklart att om man jobbar i en miljö, som vi upplever inte är så hälsosam, så tänker man mer än en gång på vad vi andas. Är det hälsosamt eller inte, frågar sig Ola Bakke.

Niklas Jälén, SR Norrbotten
niklas.jalen@sr.se