Nej till vindkraft vid Suorvadammen

Regeringen vill inte pröva bygget av en vindkraftpark vid Suorvadammen i Stora Sjöfallets nationalpark.

Regeringen säger nej till Bohus Energis begäran om miljöprövning.

Regeringen kontaterar att området ligger inom eller i anslutning till nationalparken Stora Sjöfallet och UNESCO:s världsarv Laponia.

Området bedöms vara av riksintresse för naturvården, friluftslivet, rennäringen och yrkesfisket konstaterar regeringen.

Området har också valts ut av Europeiska kommissionen som ett område av intresse för Europeiska gemenskapen.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se