Oro inför vaccinering av små barn

Drygt hälften av Norrbottens barn upp till 18 år är nu vaccinerade mot svininfluensan. Men efter ett medialt uppmärksammat fall där ett barn fick en kraftig reaktion efter att ha fått sprutan, så har föräldrar blivit tveksamma och oroliga. Trots lugnande besked från smittskyddsläkare.

Det har varit en jämn ström av föräldrar som kommit i flera veckor med sina yngre barn till barnavårdscentralerna.

- Men det har blivit en avtrappning sedan tidningar och tv tog upp ett fall där en pojke fått en kraftig reaktion på sin vaccin, säger Barbro Nilsson, distriktsköterska och barnmorska på Stadsvikens barnavårdscentral i Luleå.

Distriktsköterskorna/barnmorskorna får förklara att det är en mycket sällsynt biverkan som den pojken drabbades av. Den kan komma vid annan typ av vaccinering också.

- Man måste förstå att vi har väldigt många vaccineringar av barn under en väldigt kort tid så då är det troligare att någon så här sällsynt biverkan kan dyka upp, säger distriktsköterskan Barbro Nilsson.

Leons mamma: - Jag har funderat mycket på vad vi ska göra.  Det är lättare att ta beslut för sig själv än för ett litet barn. Men nu tar vi vaccinet på Leon, 10 månader, för att vi ska ut och resa i Asien.

Inger Marklund SR, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se