Björnen har blivit mindre populär

Svenskarna har blivit mindre positiva till de stora rovdjuren i landet. Färre än tidigare vill utöka stammarna och fler vill minska dem. Det visar en ny attitydundersökning från Sveriges lantbruksuniversitet. Framförallt har björnens popularitet minskat de senaste fem åren.

Rickard Sandin i Kalix gick rakt mot just en björn när han var i skogen med sin hund.

– Den kom lunkande mot mig och sen vände den när den såg mig för jag såg att den såg mig, säger han och berättar att den först inte märkte honom.

– Nej, jag såg att den vädrade och försökte lokalisera vad det var för någonting. Den visste väl inte men när den såg mig så vände den en 8-10 meter ifrån mig.

Drygt 7000 svenskar i de sex nordlligaste länen samt Stockholm har svarat på en enkätundersökning om deras inställning till de stora rovdjuren järv, lo, varg och björn.

Och även om majoriteten gillar att rovdjuren finns i landet, så är det färre idag som vill att rovdjursstammarna ökar jämfört med en liknande undersökning från SLU för fem år sedan,.

Fast det beror mycket på var i landet du frågar säger forskaren Camilla Sandström på SLU.

– Man är mycket mer positiv till rovdjur i städerna jämfört med på landsbygden där sannolikheten är mycket större att man träffar på rovdjur, säger hon

Som förklaring till det säger hon att det har blivit fler rovdjur och fler björnar.

Mest positiva till rovdjuren är man i Stockholms län, medan attityden i framförallt Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten blivit mer negativ. Men Camilla Sandström tror att den nya rovdjursförvaltningen som är mer lokalt förankrade som träder i kraft vid årsskiftet kan ändra attityden.

– I mer positiv riktning då, säger hon.

Men för Rickard Sandin har inte björnmötet förändrat hans syn på rovdjur.

– Nej det tror jag inte. Men det får absolut inte bli mer än vad det är, säger han.

Idag beräknas det finnas mellan runt 1800 lodjur, cirka 600 Järvar, 200 vargar och omkring 3200 björnar i landet, enligt Naturvårdsverket.

Nils Eklund, SR Ekot
nils.eklund@sr.se