Sensationella fynd vid Kaunisvaara

Arkeologer har gjort sensationella fornfynd vid utgrävningarna som gjorts i området runt Kaunisvaara i Tornedalen där en ny gruva ska byggas.

Fynden visar att det bodde människor i området redan för 11 000 år sedan.

Arkeologerna har hittat två boplatser som åldersbestämts med hjälp av kol 14-metoden, skriver Norrländska Socialdemokraten.

De nya fynden i Norrbotten gör att forskarna får rita om kartorna över inlandsisens utbredning.

-Nu får man börja resonera kring invandringsvägar till norra Sverige och norra Norge. Människorna kom inte söderifrån längs svenska kusten. De här fynden i Kaunisvaara gör det extra tydligt, säger Olof Östlund till tidningen.

De nya fynden kommer att presenteras av Norrbottens museum vid en presskonferens den kommande veckan.