Rock och mänskliga rättigheter

Projektet ”reggae, rock and rights tour” ska säkerställa att även Barentsungdomarnas vilja tas med när den nya europeiska konventionen för ungdomars rättigheter skapas. Projektledaren Ylva Maria Pavval planerar just nu en turné där man mixar musik och teater med diskussioner om mänskliga rättigheter.