Kvalitetskontroll i skogen

För att skogsägarna ska få en bättre kontroll över vilka entreprenörer som är seriösa införs vid årsskiftet en ny kvalitetskontoll av Skogsentreprenörerna i Norrbotten.